انیمیشن inside out کارى از Rachel Monawad را از منظر فرهنگى مورد بررسى قرار داده و با جمله‌ فروید از کتاب “تمدن و ملالت‌هاى آن” وارد بحث مى‌شویم؛
“آزادی فردی، نعمت تمدن نیست. پیش از آن که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمان دیگر بیشتر بوده است.”
به اعتقاد فروید هر گونه فرهنگ و تمدنى (که البته مقتضى زندگى جمعى‌ست) با سرکوب سایق‌ها در افراد و محدودیت در آزادى ، کنترلِ خواست و اراده‌شان، آنها را دچار اضطراب و روان‌نژندى می‌کند و نهایتاً افراد براى فرار از اضطراب ناشى از فشار سوپر-ایگو(فرهنگ) به خواست‌هاى آن تن مى‌دهند.
انیمیشن inside out نمایش رفتار دوگانه فردى‌ست که تحت تاثیر تعاریف زیبایی‌شناسانه! گفتمانِ قدرتى در بیرون(Out)، ظاهرى برساخته از آن فرهنگ، و سلیقه قدرتِ حاکمه را برگزیده است (سلیقه‌اى میانمایه، ذوقى تنزل یافته و بدنى تحت سیطره فرهنگى تجارى)، اما در تنهایى و خلوت‌اش (Inside) به فرم ذاتى و طبیعى خود باز مى‌گردد. نکته حائز اهمیت در مورد او(انسان)، که نظریات سوژه محور به آن توجه نکرده‌اند این است که در طول تاریخ، انسان هیچ‌گاه آزاد نبوده و نیست! و حتى خصوصى‌ترین و طبیعى‌ترین داریى‌اش(بدن) نیز تحت تاثیر و دستکارىِ فرهنگى قرار گرفته و همچنان با سرعت بیشتری شکل فرهنگى به خود مى‌گیرد. تغییر فرمِ ایدئولوژیک گاهى به صورت دیکته شده توسط قدرت قهریه و در دوره‌هایى به صورت نمادهاى مذهبى و در حالت پنهان و هوشمندانه آن، با ظاهرى فریبنده توسط هنر و رسانه صورت می‌پذیرد.

فیلم های کوتاه بیشتر

نوشته انیمیشن inside out | بدن در سیطره ایدئولوژی اولین بار در مجله فرهنگی اورسی پدیدار شد.

0 Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Copyright amin abedi

ارتباط با ما

در سریع ترین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?