کیوان ساکت : تعداد مخاطبان اجراهای سنتی و ملی نسبت به کنسرت‌های موسیقی در فستیوال‌ها بیشتر شده است

کیوان ساکت  آهنگساز و نوازنده ی مطرح موسیقی ایرانی –  معتقد است طی سال های اخیر تعداد مخاطبان کنسرت ها و برنامه های مرتبط با موسیقی سنتی و ملی نسبت به کنسرت های موسیقی پاپ فستیوال ها طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

کیوان ساکت نوازنده ، آهنگساز و مدرس موسیقی ایرانی  بیان کرد: «اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﻧﻴﺎ اﺻﺎﻟﺖ و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای ﻣﺮﺩﻡ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ به طوری که ﺩﺭ ﻓﺴﺘﻴﻮاﻝ ﻫﺎی مختلف ،ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ اﺯ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻭﭘﺎﭖ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩاﺭﻧﺪ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﻩ نخست ﺑﺎ برگزاری جشنواره هاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ فضای مثبتی را ایجاد کرد، در مرحله بعدی نیز ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭽﻮﻥ رادیو و تلویزﻳﻮﻥ می تواﻧﻨﺪ مبلغ و ﻣﺸﻮﻗﺎﻥ بسیار خوبی برای موسیقی ملی واصیل ایرانی باﺷﻨﺪ. البته ﻣﺴئله ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ در مواجه با فرهنگ های مختلف که توسط ﻭﺳﺎﻳﻞ ارتباط جمعی از تمام دنیا به گوش می رسد ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ و اﺯ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  گرایش وشوق مردم ﺑﻪاین دو مقوله ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮﺩ و رو به افزاﻳﺶ است.»

ﺳﺎﻛﺖ پیرامون اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻂﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻔﺖ: «خوشبختانه طی سال های اخیر فضا به گونه ای است که کودکان و نوجوانان از سنین پایین به سازها و ملودی های اصیل ایرانی علاقه مند می شوند، در حالیکه چنین فضایی قبلا وجود نداشت. به هر حال هنرمندان در طول زمان وظیفه خود را به بهترین شکل اﻧﺠﺎﻡ داﺩﻩ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺩاﺩ اما ضرورت دارد که مسوولان هم از حمایت ها دریغ نکرده و به جای ایجاد موانع در رفع موانع بکوشند.»

اﻳﻦ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ با اشاره به تشکیل پویش احترام به پیشکسوتان هنر در چارچوب برگزاری سومین جشنواره و جایزه نوای خرم بیان کرد: «اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ و اﻓﺮاﺩ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ و ﻗﺸﺮی اﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ  ویژه ای  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ اﺳﺖ. ﭘﺪﺭاﻥ و ﻣﺎﺩﺭاﻧﻤﺎﻥ به ما آموخته اند که به  همه بزرگترﻫﺎ و حتی هم نسلانمان در هر طبقه ای از جامعه به معنا و مفهوم مطلق کلمه احترام بگذاریم اما طی سال های اخیر فضا به گونه ای رفته که برخی از افراد ادبیاتی را در گفتار خود به کار برده اند که سبب بد آموزی شده ، از این جهت ایجاد پویش اﺣﺘﺮاﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻧﻮای ﺧﺮﻡ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ اﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮاﻡ اﺳﺖ.»

ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ استمرار وجریان سازی جشنواره ها به دور از شعارﺯﺩﮔﻲ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪﺷﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، جشنواره ها با داورانشان معنا ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اگر از ﺣﻀﻮﺭ داورانی سرشناس، ﻛﺎﺭﺩاﻥ و دارای وجهه بالای اجتماعي و به ﻟﺤﺎﻅ و ﻛﺎﺭی سنی ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ، قطعا نتیجه مورد نظر، ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ای ﭘﺮﺑﺎﺭ و ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

کیوان ساکت : تعداد مخاطبان اجراهای سنتی و ملی نسبت به کنسرت‌های موسیقی در فستیوال‌ها بیشتر شده است1
0 Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Copyright amin abedi

ارتباط با ما

در سریع ترین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?