از آلبوم گروه Wake Of Shame به نام « من، خودم و خود » رونمایی شد