موزیک ویدئو مرگ خاموش کارگردان آسیه میر حیدری آهنگساز تنظیم کننده فرشید اعرابی درامز نیما نواپور گیتار بیس محمد نیک ویلن سل آوا اعرابی+

موزیک ویدئو مرگ خاموش از فرشید اعرابی