گروه imagine dragon یک گروه موسیقی (آلترنتیو راک) آمریکایی است؛ که با آلبوم نایت ویژن در سال ۲۰۱۲ کار خود را شروع کرد. آخرین آلبوم این گروه Origins نام دارد+

گروه imagine dragons