مراسم دوره اول گرامافست+

اولین فستیوال گیتار الکتریک ایران (Gramafest) به اتمام رسید