ببینید | شیطنت‌های آقای بازیگر در نشست خبری «دوزیست»