آلبوم دریا کجاست جدید اثر گروه است که دو سال پس از انتشار آلبوم جاده می‌رقصد وارد بازار شد. اولین آلبوم گروه چارتار باران تویی نام داشت .+

دانلود آلبوم دریا کجاست گروه چارتار