رامین صدیقی جایزه‌ تهیه‌کننده‌ برتر موسیقی در همایش وومکس را دریافت کرد+

رامین صدیقی تهیه کننده برتر موسیقی در سال 2015