جشن امضاء و  رونمايي آلبوم موسيقي " انديشيا " با حضور بزرگان راك و متال ايران و بااستقبال هوادارن موسيقي راك ايران جمعه سي ام فروردين ماه در نشر چشمه رایزن+

جشن امضاء و رونمايي آلبوم موسيقی ” انديشيا ” برگزار شد