بیوگرافی علی اظهری ، عکاس ، فیلمساز و موزیسین ایرانی است که نامي آشنا براي هنردوستان داخل و خارج كشور بشمار ميرود ، زمینه تحقیق او بر تعامل interactive+

بیوگرافی علی اظهری