واکنش احساسی به درگذشت یک بازیگر/ انتشار عکسی از ۴۰ سال پیش