استقبال از شب عاشقانه گروه رادیو در هتل سیمرغ/ رونمایی از دومین آلبوم