در پرفورمنس " کابوس سپید " اوستا از اولین آلبوم رسمی خود رونمایی خواهد کرد+

در پرفورمنس ” کابوس سپید ” اوستا از اولین آلبوم رسمی خود رونمایی خواهد کرد