رضا یزدانی با قطعه «تیک آف» روی صحنه آمد.+

رضا یزدانی با قطعه «تیک آف» روی صحنه آمد.