گروه خنیاگران مهر با صدای وحید تاج در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می‌رود