گدی لی ( Geddy Lee )+

امروز 65 اُمین تولد گدی لی ( Geddy Lee )