رضا ناجی، بازیگر «آواز گنجشک‌ها» در بیمارستان | عکس