برگزاری جشن یازدهمین سالگرد تأسیس کانون ادبی زمستان