آلبوم “گم شده ابدی” از پویان قندی به زودی آماده ی انتشار خواهد شد