گروه هاگ+

گروه راک تهرانی هاگ هفتم اسفند قطعاتی از اولین آلبوم خود را در برج آزادی اجرا میکند