اینبار میخوایم درباره برترین آثار راک با مضمون آخرالزمان حرف بزنیم.آهنگ هایی که موزیک متن پایان دنیا هستن و به هر دلیلی در سبک راک خیلی زیاد شنیده میشن+

ده تا از برترین آثار راک با مضمون آخرالزمان